2022 წლის 18 აპრილს "სტუდენტური დღეების " ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის თვითმმართველობამ ჩაატარა სამაგიდო თამაშების ტურნირი .ჩატარდა შემდეგი ტიპის სამაგიდო თამაშები: 1.უნო 2.მონოპოლია. 3.secret hitler. თითეულ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა და ჩართულიყო სხვადასხვა სამაგიდო თამაშები.