შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი სტუდენტის განმეორებითი არჩევნები ჩატარდება 2022 წლის 25 მაისს