18.07.2022 სტატიათა კონკურსი

რეგიონული უნივერსიტეტების სამართლის ჟურნალი „სამართლის აქტუალური საკითხები“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, მკვლევარებს, ექსპერტებს, დოქტორანტებს, სპეციალისტებს, სტუდენტებს სამეცნიერო ნამუშევრების 2022 წლის გამოცემაში გამოსაქვეყნებლად.