24 იანვარს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის დოქტორმა, ასოცირებულმა პროფესორმა რამაზ კვარაცხელიამ ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: სასამართლო უნარჩვევების განვითარების მნიშვნელობა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში.