კვლევისა და ინტერნაციონალიზაციის პროექტების განხორციელება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.  https://www.youtube.com/watch?v=Ee-WI2CpFHA

                                   

სარეგისტრაციო ლინკი მონაწილეობის მსურველთათვის: https://docs.google.com/.../1-CgXC50bOl7HzL3Ia0VV.../prefill