შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხემღძვანელი სრული პროფესორი ბელა მოსია 2012 წლის 7 მარტს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისში ქართული განათლების სისტემისა და მიმდინარე რეფორმების შესახებ პრეზენტაციით წარსდგა.

იხ. პრეზენტაცია