შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი მონაწილეობას იღებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და "ჰორიზონტი ევროპა“ საქართველოს ეროვნული ოფისის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო შეხვედრებში, რომელსაც ატარებენ ეროვნული საკონტაქტო პირები და უცხოელი ექსპერტები.