2012 წლის 15 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტური დღეების ფარგლებში დაიწყო სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობენ სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული, ფარმაციის,  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  მიმართულების სტუდენტები. კონფერენცია დაიხურება 23 მაისს.