18 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში   შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის  დოქტორანტმა    ნინო ბოკუჩავამ     ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ანტისაომარი გზავნილები კურტ ვონეგუტის მეტაფიქციურ პროზაში“.