აიპ სამართლის განათლებისა და ექსპერტიზის ცენტრ ,,მართლმსაჯულების სახლის" და USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით 27-28 ივლისს ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის მე-4 ჯგუფის მსმენელებისთვის ჩატარდა პროფესორ ეკა ბესელიას პრაქტიკული ტრენინგები.

თემა:"სასამართლო პროცესზე გამოსვლის ხელოვნება/მოწმის დაკითხვის ტექნიკა".

პროგრამის მონაწილე მსმენელებმა სასამართლო პროცესზე წარადგინეს ბრალდების და დაცვის მხარის შესავალი სიტყვები ასევე დაკითხეს მოწმეები.

საინტერესო იყო პრაქტიკული სავარჯიშოები პროგრამის მონაწილეთათვის, რომელიც მათ შეასრულეს.

USAID Rule of Law Program I USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

მართლმსაჯულების სახლი / House Of Justice