სახელი,   გვარი - გელა სვირავა

მისამართი - ბაქოს ქუჩა N16, 2100,   ზუგდიდი,  საქართველო

ტელეფონი - 599 15 36 52 ;( 415)  22 02 40

ფაქსი - (995415 251535)

ელექტრონული ფოსტა - gsvirava@gmail.com

ეროვნება - ქართველი

დაბადების თარიღი - 28   სექტემბერი, 1968  წელი

სქესი - მამრობითი

დაკავებული თანამდებობა - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი.

სამუშაო გამოცდილება :

2008 წლიდან დღემდე  

ამჟამად პოზიცია - სრული პროფესორი

ძირითადი საქმიანობა და პასუხისმგებლობა - ლექცია–სემინარების ჩატარება ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე

სახელი და მისამართი დამსაქმებლის - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი.

ჯანაშიას ქუჩა #14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო.

2013–2007 წლები

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი.

2013-2008 წლები

სრული ფროფესორი. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტი.

2007 –2006 წლები

სამეგრელო-ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ეკონომიკური და საერთაშორისო (არასამთავრობო) ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

2008-2005 წლები

მოწვეული მასწავლებელი. თსუ ზუგდიდის ფილიალია ეკონომიკურ დისციპლინათა კათედრა

2006–2004 წლები

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი

2004 –2003 წლები

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალურ პრობლემების ს/კ ინსტიტუტის რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

2005-1998 წლები

მოწვეული მასწავლებელი. თსუ ზუგდიდის ფილიალი

2003–1994 წლები

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტის ზუგდიდის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი.

1994–1993 წლები

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტის ზუგდიდის რაიონთაშორისო განყოფილების უმცროსი მეცნიერ მუშაკი.

განათლება :

1985-1992 წლები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მინიჭებული კვალიფიკაცია-ეკონომისტი

1998 წელი

მინიჭებული კვალიფიკაცია -    ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

პიროვნული უნარები და კომპეტენციები:

მშობლიური ენა – ქართული

სხვა ენები – რუსული, გერმანული

სოციალური უნარები და კომპეტენციები – გუნდური მუშაობა, კომუნიკაბელურობა, მულტიკულტურულ გარემოში ადაპტაცია 

ორგანიზაციული უნარები და კომპეტენციები ორგანიზაციული უნარები, ადმინისტრირება, კოორდინირება, პროექტები, ბიუჯეტი, ლიდერობა, მენეჯმენტი

კომპიუტერის ცოდნა და კომპეტენციები – Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point). (Adobe Illustrator, PhotoShop)

ტექნოლოგიები ცოდნა - სხვადასხვა მანქანებთან, ტექნიკასთან მუშაობა, საბანკო საქმეები, სემინარები სფეროსთან დაკავშირებით  

ხელოვნების ცოდნა და უნარები – კლასიკური მუსიკა, მხატვრობა

სხვა უნარი და კომპეტენციები – ჰობი კითხვა, კინო