შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის იწყება  24 სექტემბერს,ხოლო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 3 ოქტომბერს.