2012-2013 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია გრძელდება 2012 წლის 20 სექტემბრამდე(ჩათვლით).

სასპეციალიზაციო გამოცდები მაგისტრატურაში ჩატარდება 20 დან 25 სექტემბრამდე.

მისამართი:ზუგდიდი, ჯანაშიას14.