აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა 
 
  1.თეონა ხუფენია - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, ( პროფესორი, რექტორი )
  2.ნესტან ფიფია -აკადემიური საბჭოს წევრი, (ასოცირებული პროფესორი)
  3.დალი ბერანძე - აკადემიური საბჭოს წევრი ,(ასოცირებული პროფესორი)
  4.გიული ეხვაია - აკადემიური საბჭოს წევრი,(ასოცირებული პროფესორი)
 
 
 
 
აკადემიური საბჭოს განცხადებები