შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 24 სექტემბერს ახალი 2012-2013  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  დაიწყო.