ა(ა)იპ შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012 წლის 23 ოქტომბერს ტარდება სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა არჩევნები.