28 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამკითხველო დარბაზში ჩატარდა სრული პროფესორის ზაალ ქორთუას წიგნის – „ქართული სამეფო–სამთავროების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან“ – პრეზენტაცია.