5 დეკემბერს შოთა შოთა მესხიას  ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ევროკავშირის  მისიის ზუგდიდის საველე ოფისის დამკვირვებლებმა საინტერესო შეხვედრა მოაწყვეს  სტუდენტებთან. მისიის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს და სტუდენტებთან ერათად იმსჯელეს საქართველოში ძალადობის პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე.