წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

1.ლარისა თირქია  - წამომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი (ასოცირებული პროფესორი)

2.ლაშა ნარსია   - წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

3.ენვერ არველაძე -წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

4. დარიკო მალაქშანიძე  - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)

5.ნინიკო რაფავა  -  წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)

6.კესო სორდია  - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)