წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

1.ლარისა თირქია  - წამომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი (ასოცირებული პროფესორი)

2.ნანა გელენავა    - წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

3.ენვერ არველაძე -წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

4.რევაზ შეროზია (ასოცირებული პროფესორი) - ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

5. დარიკო მალაქშანიძე  - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)

6.ნინიკო რაფავა  -  წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)

7. ნათია ჩხეტია - წევრი ( სტუდენტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ფაკულტეტი)