წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა

1.ლარისა თირქია  - წამომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი (ასოცირებული პროფესორი)

2.შორენა პაჭკორია  - წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

3.გიორგი ჭიღვარია -წევრი (ასოცირებული პროფესორი)

4. თეონა ლეჟავა - წევრი ( სტუდენტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)

5.ცირა ღურწკაია  - წევრი ( სტუდენტი ჯანდაცვის ფაკულტეტი )

6.ირინე ადონია  - წევრი (სტუდენტი, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)