5 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა შეხვედრა  სტუდენტებთან გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში“ ფარგლებში.  გენდერის ექსპერტმა მედეა ბადაშვილმა სტუდენტებს გააცნო გენდერული კვირეულის მიზნები და  ისაუბრა პროფესიებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე გენდერულ ჭრილში.