შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.

კონკურსანტთა საბუთები მიიღება 2013 წლის 4 იანვრიდან 2013 წლის 12 იანვრის ჩათვლით 18 საათამდე.

კონკურსის პირობები გამოქვეყნდეს გაზეთ ,,24 საათში".

კონკურსი ჩატარდეს 2013 წლის 16 იანვარს.