ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან აკადემიური საბჭოს ერთი წევრის არჩევნები შედგება 2013 წლის 6 აპრილს.

კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 27,28,29 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში.

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშია14. მეორე სართული.