1.ლალი კინწურაშვილი -პროფესორი

2.ბადრი ნანეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

3. ლარისა თირქია - ასოცირებული პროფესორი

4. ენვერ არველაძე - ასოცირებული პროფესორი

5. ზურაბ ქემოკლიძე - ასოცირებული პროფესორი