შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და პროექტ NEO-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნივერსიტეტის  პროფესიული მიმართულების ბაზაზე შემდუღებლის კურსები გაიარა 22 სოციალურად დაუცველმა პირმა ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუინიციპალიტეტის იმ 16 თემიდან სადაც მუშაობს NEO. 29 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შედგა კურსდამთავრებულების შეხვედრა  სასწავლო უნივერსიტეტისა და  NEO–ს პროექტის ხელმძღვანელებთან. კურსდამთავრებულებს საჩუქრად გადაეცათ შემდუღბლის ინსტრუმენტების კომპლექტი და სერთიფიკატები.