გაცნობებთ, რომ 2013 წლის  15 ივლისს ძალაში შევიდა ცვლილებები „პროფესიული განათლების  შესახებ“ საქართველოს  კანონში.  ცვლილებების  ამოქმედებიდან  ორი თვის ვადაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს სათანადო ნორმატიული აქტები, მათ შორის, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტთა ჩარიცხვის ახალი წესი, რაზეც სამინისტროში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა. შესაბამისად, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  სტუდენტთა ჩარიცხვა  შესაძლებელი იქნება ამ  წესის დადგენის შემდეგ.

 

ცნობებისთვის მოგვმართეთ:     

სასწავლო-სამეცნიერო სამსახური, ტელ: 591 32 42 42 , 593 32 42 42

                                                            

 

პროფესიული განვითარების სამსახური, ტელ: 557 44 09 22  , 593 12 06 08