დაიწყო შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია.

რეგისტრაციები წარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე

 

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ 14