კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსისა და კრიმინალისტის              (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) მეოთხე საფეხურზე გადამსვლელთათვის პროფესიული ტესტირება ჩატარდება 3 ოქტომბერს 16 საათზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.