აბიტურიენტთა საყურადღებოდ, რომლებმაც ჩააბარეს 2013 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ყველა საგანში გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ ვერ ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ვაკანტურ ადგილებზე,  შემდეგ საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ფარმაცია
  • ინგლისური ფილოლოგია
  • ქართული ფილოლოგია  
  • ისტორია

   რეგისტრაცია დასრულდება მ/წლის 3 ნოემბერს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით მობ: 591324242