2013 წლის 23 სექტემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დაიწყო სწავლა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.