იწყება შუალედური გამოცდები...

11  ნოემბრიდან  16  ნოემბრის  ჩათვლით  შოთა მესხიას  ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში  შუალედური  გამოცდები  იწყება.  საგამოცდო  ცხრილებზე  მიმართეთ შესაბამის დეკანატს.