იმ სტუდენტებმა, რომელთაც მეორადი  ჩარიცხვების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 15 ნოემბრის №889 ბრძანების) საფუძველზე მოიპოვეს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის უფლება დაუყოვნებლივ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია უნივერსიტეტში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  591 32 42 42