2013–2014 სასწავლო წელს  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე  

       ა)სასწავლო პროცესი დაიწყოს: 

       საშემოდგომო სემესტრისთვის  –– 2013 წლის 23   სექტემბერს  და დამთავრდეს 2014 წლის 15 თებერვალს,

       საგაზაფხულო სემესტრისთვის –– 2014 წლის 24 თებერვალს და დამთავრდეს 2014 წლის 19 ივლისს.

ბ) შუალედური გამოცდები ჩატარდეს ყოველი სემესტრის VIII კვირას: 

 საშემოდგომო სემესტრისთვის  –– 2013 წლის 11 ნოემბრიდან 16 ნოემბრის ჩათვლით,       საგაზაფხულო სემესტრისთვის –– 2014 წლის 14 აპრილიდან  19 აპრილის ჩათვლით.

გ)  სასესიო პერიოდი დამატებითი გამოცდების ჩათვლით განისაზღვროს: 

საშემოდგომო სემესტრისთვის –2014 წლის 20 იანვრიდან 2012 წლის 15 თებერვლამდე, საგაზაფხულო სემესტრისთვის – 2014 წლის 23 ივნისიდან 2013 წლის 19 ივლისამდე.

 ე) არდადეგები გამოცხადდეს   2014 წლის15 თებერვლიდან  22  თებერვლის ჩათვლით.

  1. 2013–2014 სასწავლო წელს  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ა)  სასწავლო პროცესი    დაიწყოს:

საშემოდგომო სემესტრში – 2013 წლის 14 ოქტომბერს  და დამთავრდეს 2014 წლის 8 მარტს, 

საგაზაფხულო სემესტრში –– 2014 წლის 17 მარტს და დამთავრდეს 2014 წლის 9 აგვისტოს.                               

2.  შუალედური გამოცდები ჩატარდეს ყოველი სემესტრის VIII კვირას:                       

 საშემოდგომო სემესტრში   ––2013 წლის 2 დეკემბრიდან  2013 წლის 7 დეკემბრის ჩათვლით.

 საგაზაფხულო სემესტრში –– 2014 წლის  5  მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით.            

3.  სასესიო პერიოდი დამატებითი გამოცდების ჩათვლით  განისაზღვროს:                         

 საშემოდგომო სემესტრში –  2014 წლის 10 თებერვლიდან 2014 წლის 8 მარტის ჩათვლით.

საგაზაფხულო სემესტრში – 2014 წლის 14 ივლისიდან 2014 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით.             

         5. არდადეგები გამოცხადდეს   2014 წლის  10 მარტიდან  17 მარტამდე.