შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი ასოცირებული პროფესორი მაია სოსელია

დაბადების ადგილი და თარიღი:  ქ.თბილისი,  11 მაისი, 1968 წ

განათლება და კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი:

2009 წლიდან ეკონომიკის  დოქტორი

2011 წლიდან დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

2017 წლის 24 აპრილიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი