18 ივლისს  გაფორმდა  მემორანდუმი ბათუმის ხელოვნების სახემწიფო სასწავლო უნივერსიეტსა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის.აღნიშნული მემორანდუმით ხაზი გაესვა ორი რეგიონული უნივერსიტეტის შემდგომ მოქმედ აკადემიურ თანამშრომლობას.