მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ბაზაზე შედგა არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება ორ პროგრამაზე, ჩატარდა საფეხურიდან საფეხურზე გადასასვლელი შიდა ტესტირება ზუგდიდსა  და  სენაკის  ბაზაზე.

აღიარებას  ესწრწბოდა  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული დეპარტამენტის  წარმომადგენელი თიკა სალაყაია.