ფოლკლორისტთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი http://www.isfnr.org/files/Nature_spirits_Zugdidi.pdf