დღეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სახელმწიფო ვაუჩერულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგორამებზე სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით პროფესიულ  სტუდენტებს  შეხვდა  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაცია  და  ახალი  სასწავლო  წლის დაწყება მიულოცა.

სენაკის ბაზაზე პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესი უახლოეს დღეებში დაიწყება.