ერასმუსის გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში  ერთ – ერთი პროგრამის  HERMES – ის კომიტეტმა შოთა მესახიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამუშაო შეხვედრა მოაწყო.