ერასმუსის HERMES -ის ფარგლებში  ესპანელი  პროფესორი  შეხვდა  შოთა  მესხიას  ზუგდიდის სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის  ფაკულტეტის  საბჭოს.