დღეს   შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  განათლების საერთაშორისო ცენტრის  ხელმძღვანელი  ნინო  ჭელიძე  მაგისტრებს და  აკადემიურ პერსონალს  შეხვდა. ისაუბრა    განათლების  საერთაშორისო ცენტრის პრიორიტეტებისა  და  2014 - 2015 აკადემიური წლისათვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის კონკურსის პირობების  შესახებ.