მიმდინარე  წლის  20  მაისს ქალაქ ფოთში ,,სტუდენტური  დღეები  2015 “ – ის ფარგლებში ჩატარდა თანამედროვე და ხალხური ცეკვების მეორე დასკვნითი ტური სადაც შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა.