დღეს,  შოთა  მესხიას  ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტში  მწერალმა  და საზოგადო  მოღვაწემ  როსტომ  ჩხეიძემ  წაიკითხა   საჯარო  ლექცია  თემაზე,  პუბლიცისტ და საზოგადო მოღვაწის  თედო  სახოკიას  „ცხოვრება და მოღვაწეობა“ .