დღეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციის  ,,საქართველო  სახელმწიფო  მოდერნიზაციის  ინსტიტუტის“  წევრებმა  პროექტის ,, უკან მომავალში “ პრეზენტაცია  გამართეს.  ორგანიზაციის  მთავარი  პრიორიტეტი სტუდენტური ქსელების ჩამოყალიბებაა, პროექტი საქართველოს ევროკავშირში ინტერგრაციასთან  არის   დაკავშირებული, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების სწრაფ განვითარებას. პროექტის პრეზენტაციას უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ.