მეცნიერებისა და განათლების მინისტრმა და მინსისტრის მოადგილეებმა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივესიტეტის  სასწავლო სახელოსნოში დაათვალიერეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა / (შემდუღებელი).