განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და მინისტრის მოადგილეებმა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი დაათვალიერეს.