შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განყოფილება (სენაკი) ,, თაფლის მოსავალი“.