მიმდინარე წლის  25 ივლისს  შოთა  მესხიას  ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა საზეიმო გაცილება მოეწყო.