დაიწყო სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაცია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 აგვისტოს  #449 დადგენილებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 სექტემბრის 986 ბრძანების შესაბამისად.  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზემოთ აღნიშნულ დოკუმენტებში მითითებული კატეგორიის სტუდენტებს ვთხოვთ მობრძანდნენ  უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო სამსახურში ან მიმართონ  რესურსცენტრს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ:   591324242