28 სექტემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2015 – 2016 სასწავლო წელი ახალი საგანმანათლებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტებით დაიწყო.