2015 წლის 2ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  ჩატარდა აკაკი წერეთლის დაბადების 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. მოისმინეს სამი მოხსენება:

  1. აკაკი და  სამეგრელო;
            /ზეინაბ სარია,  ასოცირებული  პროფესორი/
  2. აღზრდის საკითხები  აკაკის  შემოქმედებაში;

           /ნესტან  ფიფია,  ასოცირებული  პროფესორი/

  1. აკაკის  „ქებათა ქება.“

       /ხათუნა  გოგია,  ასოცირებული  პროფესორი/